อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน

อนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วีรชนบ้านบางระจันผู้ประกอบวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ โดยพม่าได้ยกทัพมาตีไทยและมีกองทัพส่วนหนึ่งเข้าตีหมู่บ้านบางระจัน แม้ว่าชาวบ้านบางระจันจะขาดแคลนอาวุธและมีกำลังน้อยกว่า แต่ก็ได้แสดงความกล้าหาญและความสามัคคียอมพลีชีวิตเพื่อประเทศชาติ จนได้รับการจารึกเพื่อเป็นเกียรติสืบมา

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน ประกอบด้วย นายจันหนวดเขี้ยว นายโชติ นายดอก นายทองแก้ว นายทองเหม็น นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายเมือง พันเรือง ขุนสรรค์ และนายอิน สร้างขึ้นโดยกรมศิลปากร ตั้งอยู่กลางสวนอันร่มรื่น เพื่อระลึกถึงวีรชนบ้านบางระจันที่กล้าหาญ และเสียสละในการรวมพลังกันต่อสู่กับกองทัพพม่าที่ยกทัพเข้าตีหมู่บ้านบางระจันถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลานานกว่า ๕ เดือนจึงเอาชนะได้

ภายในอุทยาน ประกอบด้วย อนุสาวรีย์วีรชน ค่ายจำลองที่สร้างขึ้นใหม่ตามแบบโบราณ และอาคารศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์ แบ่งนิทรรศการออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ

ห้องแรก ชีวประวัติบุคคลวีรชนบ้านบางระจัน จัดแสดงภาพจำลองค่ายบางระจัน รวมทั้งรายละเอียดเส้นทางการเดินทัพของพม่า รวมถึงยุทธวิธีในการรับมือกับทหารพม่า ตรงกลางห้องจัดแสดงภาพจำลองและประวัติวีรชนบ้านบางระจัน คนสำคัญท่านต่างๆ เช่น พระอาจารย์ธรรมโชติ นายแท่น นายทองเหม็น นายจันหนวดเขี้ยว บันทึกและรายละเอียด เหตุการณ์สำคัญในการรบทั้ง 8 ครั้ง ด้านในสุดของห้องจัดแสดงอาวุธและเครื่องใช้โบราณ เช่น ไหสี่หู กาน้ำ ขวานถาก ขวานโยน ฯลฯ

ห้องนิทรรศการที่ 2 และ ห้องนิทรรศการที่ 3 “สิงห์บุรีในอดีต” ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจัดแสดงจากบันทึกประวัติศาสตร์และภาพการขุดค้นทางโบราณคดี รวมถึงจัดแสดงภาพจำลองข้าวของเครื่องใช้เกร็ดประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย แบ่งเป็นการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบของงานศิลปะที่เก่าแก่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ มุมจำลองและแสดงตัวหนัง ประติมากรรมหัวสิงห์ในสมัยอยุธยา จำลองและแสดงขั้นตอนของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากเตาเผาแม่น้ำน้อย และจิตรกรรมฝาผนังวัดม่วง

ห้องนิทรรศการที่ 4 จัดแสดงภาพจำลองวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ โดยแบ่งพื้นที่ห้องแบ่งจัดทำทางเดินเป็นเสมือนสะพานทอดกลับไปชมวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนริมฝั่งแม่น้ำ ในขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบให้เห็นถึงปัจจุบันที่แม่น้ำลดความสำคัญลงไป การเดินทางอาศัยทางถนน ตึกรามบ้านช่องและเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันอุทยานมีการจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน เป็นนิทรรศการถาวรเพิ่มเติม แบ่งส่วนจัดแสเดงเป็น 11 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 รู้จักสามัคคี ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชดำรัส

โซนที่ 2 กรุงศรีอยุธยา แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญและหุ่นจำลองซากปรักหักพัง

โซนที่ 3 อุโมงค์เวลาและห้องฉายภาพยนตร์

โซนที่ 4 บางระจัน อู่ข้าวอู่น้ำ จำลองชัยภูมิของหมู่บ้าน แผนที่เส้นทางรวมพล

โซนที่ 5 จำลองการสร้างค่าย ยุทธวิธีที่ชาวบ้านบางระจันหลอกทหารพม่ามาฆ่า

โซนที่ 6 จำลองการฝึกรบ เรือนไทย ยุ้งข้าว และการทำเครื่องมือ ในค่าย

โซนที่ 7 จำลองวิหารวัดโพธิ์เก้าต้น และภาพวาด 3 มิติ

โซนที่ 8 จำลองการรบครั้งที่ 1-4 พร้อมห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก

โซนที่ 9 จำลองการรบครั้งที่ 5-8 พร้อมห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก ตู้จัดแสดงอาวุธ

โซนที่ 10 จัดแสดงประวัติวีรชนแต่ละท่าน ประวัติความเป็นมาของอุทยาน ผ่านเลเซอร์

โซนที่ 11 ทรงดับทุกข์ในสังคมไทย ประวัติศาสตร์ผืนแผ่นดินไทย และภาพกรุงศรีอยุธยา

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ที่ตั้ง : Sing Buri, Thailand
 • เว็บไซต์ : http://www.singburi.go.th/_2017/travel/detail/7
 • ประกาศโดย : GuideThailand May
 • อื่นๆ

  5
 • วัดถ้ำเสือ
 • Kanchanaburi, Thailand
 • 5
 • วัดพระธาตุช่อแฮ
 • Phrae, Thailand
 • 6
 • น้ำตกกรุงชิง
 • Nakhon Si Thammarat, Thailand