วัดพระสี่อิริยาบถ

วัดพระสี่อิริยาบถ หรือวัดพระยืน วัดนี้มีบ่อน้ำและที่อาบน้ำอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพระนอน กำแพงเป็นศิลาแลงปักตั้งล้อม 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ยกฐานสูง 2 เมตร มีเสาลูกกรงเป็นศิลาแลงเหลี่ยมและมีทับหลังบนมุขหน้าวิหาร สิ่งสำคัญของวัดได้แก่ มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน นอน อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียงพระยืนขนาดใหญ่ที่สวยงาม พระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแบบกำแพงเพชรคือ พระนลาฏกว้าง พระหนุเสี้ยม
ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
วัดพระสี่อิริยาบถ จากวัดพระสิงห์ขับรถต่อเข้ามาอีกหน่อยก็ถึงหน้าวัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระสี่อิริยาบถมีซุ้มประตูอยู่ซ้ายมือ ที่มองเห็นเป็นฐานยกสูงขึ้นไปเป็นวิหาร ด้านหลังมีมณฑปพระสี่อิริยาบถ นั่ง เดิน ยืน นอน ประดิษฐานทั้ง 4 ทิศทางเข้าวัดพระสี่อิริยาบถ
ทางเข้าวัดพระสี่อิริยาบถ จอดรถแล้วก็เริ่มเดินเข้าจากประตูหน้า

วิหารวัดพระสี่อริยาบถ
วิหารวัดพระสี่อริยาบถ ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ยกฐานสูง 2 เมตร มีเสาลูกกรงเป็นศิลาแลงเหลี่ยมและมีทับหลังบนมุขหน้าวิหาร รูปแบบสันนิษฐาน วัดพระสี่อิริยาบถ
 เสาที่เหลือของวิหารคือที่มาของรูปแบบสันนิษฐาน การสร้างวิหารบนฐานสูงเป็นลักษณะสำคัญของเมืองกำแพงเพชร มณฑปพระสี่อิริยาบถคงมีหลังคาคลุม สันนิษฐานจากแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และบรรดาเสาที่ประกอบเป็นโครงสร้าง เชื่อว่าช่างเมืองกำแพงเพชรได้แบบอย่างมณฑปพระสี่อิริยาบถจากราชธานีสุโขทัย ถ้าได้ไปที่นี่ลองเดินไปดูป้ายรูปแบบร่างจำลองเมื่อครั้งที่วิหารหลังนี้ยังคงความสมบูรณ์อยู่ จะเห็นว่าเป็นวิหารที่สวยงามมากแบบสันนิษฐานวัดพระสี่อิริยาบถ
แบบสันนิษฐานวัดพระสี่อิริยาบถ นี่ละครับภาพของวิหารที่ได้ถูกสันนิษฐานว่าจะเป็นแบบนี้ จากการศึกษารูปทรงของฐานที่เหลืออยู่ รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยนั้น

เสาอาคาร
เสาอาคาร ข้างวิหารวัดพระสี่อิริยาบถ มีเสาซึ่งน่าจะเคยเป็นอาคารหรืออุโบสถ แต่ที่เห็นยากที่จะบอกได้ว่าเป็นอะไร อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระสี่อิริยาบถ หรืออาจจะเป็นวัดข้างเคียงกันก็เป็นได้เพราะวัดในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรค่อนข้างชิดกันและมีจำนวนมาก

พระสี่อิริยาบถ
พระสี่อิริยาบถ เสาที่เหลือของวิหารคือที่มาของรูปแบบสันนิษฐาน การสร้างวิหารบนฐานสูงเป็นลักษณะสำคัญของเมืองกำแพงเพชร มณฑปพระสี่อิริยาบถคงมีหลังคาคลุม สันนิษฐานจากแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และบรรดาเสาที่ประกอบเป็นโครงสร้าง เชื่อว่าช่างเมืองกำแพงเพชรได้แบบอย่างมณฑปพระสี่อิริยาบถจากราชธานีสุโขทัย

อีก 2 ด้านของพระ 4 อิริยาบถ คือประทับนั่ง อยู่ด้านขวาของพระองค์นี้ จากสภาพที่เห็นเหลืออยู่นี้ยากที่จะบอกว่าเป็นปางอะไร ส่วนด้านซ้ายก็มีพระพุทธรูปที่ชำรุดไปมากแล้วเช่นกัน

 • ที่ตั้ง : Kamphaeng Phet, Thailand
 • เว็บไซต์ : https://www.touronthai.com/article/823
 • ประกาศโดย : GuideTH Natt
 • อื่นๆ

  7
 • น้ำตกนางรอง
 • Nakhon Nayok, Thailand
 • 6
 • อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม...
 • Trang, Thailand
 • 5
 • ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่...
 • Roi Et, Thailand