พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และทรงมีพระปรีชาสามารถนานัปการ อาทิ การประดิษฐ์อักษรไทย การปกครองแบบพ่อปกครองลูก บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และอุดมสมบูรณ์ กรมศิลปกรเป็นหน่วยงานควบคุมการออกแบบ โดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธิวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 (1969)
ลักษณะของพระบรมรูป มีพระพักตร์และทรวดทรง ซึ่งจินตนาการตามลักษณะของสุภาพชนและเจ้านายสมัยสุโขทัย ลักษณะพระพักตร์ยังจำลองแบบตามพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยด้วย สร้างในท่าประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังศิลาบาตร ขนาดพระแท่นเท่าจริง คือยาว 4 เมตร กว้าง 2.88 เมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือพระคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน พระแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ไว้ข้างๆ พระบรมรูปมีขนาด 2 เท่าพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ มีน้ำหนักประมาณ 3 ตัน
กระดิ่งพ่อขุน กระดิ่งนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคา 2529 โดยจำลองแบบตามกระดิ่งที่ขุดได้จากฐานเจดีย์กลางเมืองสุโขทัย เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม ต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

กระดิ่งพ่อขุน จึงเป็นกระดิ่งแห่งความสุข และนิมิตรหมายว่าเมืองไทยจะร่มเย็นเป็นสุข มีเชื่อเสียงกังวาลอยู่ในจิตใจของชาวโลกตลอดนิรันดร์กาล (เมื่อสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหง มหาราชเสร็จก็ให้มาสั่นกระดิ่งพ่อขุนนี้)


 • ที่ตั้ง : Sukhothai, Thailand
 • เว็บไซต์ : http://www.thaimaptravel.com/articles-inner/location-tour/243.html
 • ประกาศโดย : GuideThailand May
 • อื่นๆ

  3
 • วัดธรรมามูลวรวิหาร
 • Chainat, Thailand
 • 2
 • วัดป่าโนนสวรรค์
 • Roi Et, Thailand
 • 6
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว...
 • Chanthaburi, Thailand