วัดม่วง

วัดม่วง ตั้งอยู่ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าวัดเก่าแก่แห่งนี้น่าจะสร้างเป็นวัดแรกของอำเภออินทร์บุรีและ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต มีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือนวัดม่วงอยู่เสมอ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชผู้นำประเทศ ผู้นำเหล่าทัพฯ ฯลฯ ซึ่งส่งให้วัดม่วงนั้นเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภออินทร์บุรี ขณะเดียวกันภายในวัด ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่เจดีย์ อุโบสถ หอสวดมนต์ โดยเฉพาะวิหารเก่าแก่ซึ่งเป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าบัน ประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ วิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม ทั้งยังมีจิตรกรรม ฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เล่าเรื่องราวพุทธประวัติตลอดจนวิถีชีวิตความเป็น อยู่ในสังคมโบราณ ส่วนเจดีย์นั้นเป็นแบบสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองที่มีเล่าลือกันว่าเป็นที่บรรจุอาวุธ วัตถุมงคล ของมีค่า ซึ่งชาวบ้านเชื่อ กันว่าสร้างขึ้นเพื่อล้างบาป นอกจากนี้วัดม่วงยังมีชื่อเสียงในเรื่อง การปลุกเสกวัตถุมงคล โดยหลวงพ่อเอ๊าะ พระครูอินทวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส ผู้เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรและเชี่ยวชาญด้านไสยเวททุกแขนง

เปิดให้เข้าชม ทุกวันเวลา 08.00 - 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3658 1662
การเดินทาง หากมาจากถนนสายเอเชีย ห่างจากตัวตลาดอินทร์บุรีไปทางทิศใต้ราวๆ 2.5 ก.ม. จะพบทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร

 • ที่ตั้ง : Sing Buri, Thailand
 • เว็บไซต์ : https://www.paiduaykan.com/province/central/singburi/watmuang.html
 • ประกาศโดย : GuideThailand May
 • อื่นๆ

  7
 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า...
 • Phatthalung, Thailand
 • 7
 • ทะเลน้อย
 • Phatthalung, Thailand
 • 10
 • พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน...
 • Nakhonratchasima, Thailand