สถานีทดลองลองพืชสวนดอยมูเซอ

สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ตั้งอยู่หมู่บ้านมูเซอ เลขที่ 65 หมู่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามเส้นทางสายจังหวัดตาก-แม่สอด กม.ที่ 27 และห่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธินประมาณ 450 กิโลเมตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยหลวงสำรวจพร้อมคณะ เป็นผู้มาสำรวจเพื่อหาพื้นที่ทำการทดลองปลูกกาแฟทางภาคเหนือ และเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะสมที่จะปลูกกาแฟ จึงได้เริ่มจั้งตั้งเป็นสถานีกาแฟดอยมูเซอ ต่อมานำชาขึ้นมาปลูกและมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้ คือ จากสถานีกาแฟดอยมูเซอ สถานีกสิกรรมดอยมูเซอ สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตาก จนสิ้นสุดที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

ศูนย์วิจัยฯ ตาก มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ จำแนกเนื้อที่ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ บริเวณอาคารและที่อยู่อาศัยประมาณ 70 ไร่และ แปลงทดลองปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชสมุนไพร ประมาณ 1,000 ไร่และบริเวณที่ใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นประมาณ 1,900 ไร่เศษ พื้นที่ มีสภาพเป็นเขาลูกเนินสลับกับแอ่งเขามีส่วนลาดเทมากกว่า 15% ระดับความสูงของพื้นที่เฉลี่ยปลานกลาง ระหว่าง 850-1,000เมตร จากระดับน้ำทะเล แหล่งน้ำ ได้จากน้ำฝน , น้ำในห้วยและอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากตั้งอยู่บริเวณดอยมูเซอซึ่งเปรียบได้กับถิ่นเสมือนเป็นประตูสู่พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตาก บนพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่ ณ ดอยมูเซอแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตตาก 1 และเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การ พักผ่อน และศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ พืชสวนชนิดต่าง ๆ และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยเผ่ามูเซอไปพร้อม ๆ กัน ในฤดูหนาวอากาศบนดอยมูเซอหนาวจัดไม่แพ้ที่อื่น มีไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิดออกดอกงดงามให้ได้ชื่นชม ในขณะที่หน้าฝนจะมีความชื้นสูง ปริมาณน้ำฝนมีมาก ธรรมชาติโดยรอบศูนย์ฯ แห่งนี้จะเขียวชอุ่มชุ่มชื้นสมบูรณ์เป็นที่สุด ส่วนในฤดูร้อนอากาศช่วงกลางวันจะไม่ร้อนจัดจนเกินไป หากในยามค่ำคืนอากาศจะยังคงเย็นสบาย ศูนย์ฯ จึงสามารถเปิดประตูต้อนรับท่าน ได้ตลอดทั้งปี ตามสโลแกนที่ว่า “มูเซอ ดอยแห่งธรรมชาติ พืชสวน และวิถีชีวิตชนเผ่า”
สำหรับงานวิจัยเด่นๆของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ได้แก่ วิจัยการผลิตกาแฟอาราบิก้าให้ได้คุณภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม เอื้องพร้าว และหน้าวัว ในเชิงธุรกิจ การพัฒนาพันธุ์มะคาเดเมียนัท อะโวคาโด พลับ ชาโยเต้ และผักเมืองหนาว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
ศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรอง จำนวน 8 หลัง มีเต็นท์ให้เช่า และสถานที่กางเต็นท์ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5551 2131 โทรสาร 0 5551 4034

 • ที่ตั้ง : Tak, Thailand
 • เว็บไซต์ : https://supavutterng.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
 • ประกาศโดย : GuideTH Natt
 • อื่นๆ

  5
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
 • Sa Kaeo, Thailand
 • 7
 • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ...
 • Samut Prakan, Thailand
 • 8
 • รู้เรื่อง@เพ็ชรบุรี (กาแฟบ้านร้อยปี)...
 • Phetchaburi, Thailand