ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)

ที่มาของคำว่า ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก) เนื่องจาก ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ขึ้นครองราชย์ครบ ๕๐ ปี

ท่านเจ้าอาวาสจึงนำการสร้าง ปราสาททองคำ ขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ทรงเสวยราชย์เป็นปีที่ ๕๐ และทางสำนักพระราชวังได้ให้ชื่อปราสาททองคำใหม่ว่า “ปราสาททองกาญจนาภิเษก”

เริ่มสร้าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๓๖ มีซุ้มพระยืน ๘ ศอก ประดิษฐานบนยอดปราสาท ขณะนี้ปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งองค์พระและซุ้มพระ

ในการก่อสร้างปราสาททองคำ ท่านเจ้าอาวาสได้ให้พระสามารถซึ่งมีความชำนาญในด้านศิลปลายไทย ดังเช่นบุษบกที่ประดิษฐานสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพระสามารถมีหน้าที่ออกแบบ (พระสามารถ ฐานิสฺสโร เป็นผู้ออกแบบและสร้างซุ้มพระทั้งหมด ปัจจุบันลาสิกขาบทไปแล้ว) และควบคุมการก่อสร้างตลอดจนการตกแต่งต่างๆ

ซึ่งท่านก็ได้ออกแบบปราสาททองคำมี ๓ ชั้น มียอดทั้งหมด ๓๗ ยอดเป็นยอดเท่าๆ กัน ๓๖ ยอด ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และยอดตรงกลางเป็นยอดใหญ่ ๑ ยอด

ลวดลายด้านหน้าปราสาททองคำ


ส่วนบนสุดของปราสาท สร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาด ๘ ศอก ๑ องค์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ มีบันไดขึ้นทั้ง ๔ ทิศ ขณะนี้เทพื้นเสร็จทุกชั้นแล้ว กำลังก่อผนังด้วยอิฐแดงทั้ง ๔ ด้าน ที่เห็นเสาตั้งอยู่หลายเสาจะทำมณฑปต่อไป

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๑ เริ่มทำลายปิดทองผนังชั้นที่ ๒ มาถึงเดือนกันยายนในปีเดียวกัน ปิดผนังชั้น ๒ ด้านทิศเหนือเสร็จไป ๑ ด้านแล้ว ด้านทิศตะวันตกจวนจะเสร็จแล้ว และจะทำลายปิดทองด้านทิศใต้และทิศตะวันออกต่อไปเดือนมกราคม ๒๕๔๒ กำลังลวดลายชั้นที่ ๒ ได้ปิดทองผนังด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเสร็จไป ๓ ด้าน กำลังทำลวดลายปิดทองผนังด้านทิศใต้ เมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ ช่างสามารถเริ่มทำหน้าบันไดชั้นที่ ๑

ขณะนี้ได้ทำลวดลายและปิดทองได้ ๓ หน้าบันได เพื่อให้ทันงานเททองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จะเททองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทองคำที่หน้าปราสาททองคำแห่งนี้เริ่มวันงานเททองหล่อพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม (วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) ในการเตรียมงานก่อนงานเริ่ม พระและฆราวาสช่วยกันทำความสะอาดลานบริเวณรอบๆปราสาททอง (ปูตัวหนอน,ทำลานเททอง)

ลวดลายด้านข้างปราสาททองคำ


พระครูปลัดอนันต์คุมงานเอง ส่วนพระละออง พระไพบูลย์ พระวัดท่าซุง ก็ได้ช่วยกันประดับไฟฟ้าที่ปราสาททองคำ เต๊นท์และมณฑป นอกจากอีกด้านหนึ่งก็จะทำในส่วนของฉัตร ยอดฉัตร และผ้าคลุมทองทับบนผ้าใบ ร้อยมุก

และมีกลุ่มที่ทำดอกไม้ประดับต่างๆ รอบๆ สถานที่ ใช้ทั้งแรงคนและแรงรถยก และที่ขาดไม่ได้ก็คือเวทีซึ่งอยู่หน้าปราสาท และต้องจัดให้สวยงามด้วยผ้าและดอกไม้ต่างๆ ปูพื้นด้วยดูราฟลอร์เมื่อจัดสถานที่เสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยการขึงสายสิญจน์ ในการออกแบบปะรำพิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ออกแบบโดยคุณชุมนุมพร ชวนานนท์ (คุณขนม)

ภายในงานจะประกอบไปด้วยโต๊ะหมู่ ๔ โต๊ะหมู่ด้วยกัน, มีเวทีด้านหน้า, ฉัตรใหญ่-เล็ก, เต๊นท์ทั้ง ๒ ด้าน, สัปทน ฯลฯ โต๊ะหมู่ทั้ง ๔ โต๊ะนี้ประกอบไปด้วย โต๊ะหมู่พระพุทธรูป, โต๊ะหมู่หลวงปู่ปาน, โต๊ะหมู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการหล่อพระทองคำครั้งนี้รับผิดชอบการควบคุมการหล่อโดยนายประเสริฐ แก้วมณี (เททองแบบโบราณ)

ใช้ทองคำจำนวน ๑๐ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม ในขณะเริ่มเททองลงเบ้าหลอมได้มีการตีฆ้องตีระฆัง ประโคมดนตรี เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานต่างร่วมโมทนาบุญหลังเสร็จพิธีเททองตอนกลางคืนตัวแทนคณะศิษย์แต่ละภาค(ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก, ภาคกลาง และสุดท้ายคณะศิษย์สายลม) กล่าวสดุดีเทอดพระเกียรติสมเด็จองค์ปฐม...เป็นอันจบพิธี หลังจาก สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ถอดแบบพิมพ์ออกมาแล้วในค่ำคืนนั้นสวยงามมาก พระครูปลัดอนันต์ชื่นชมไม่รู้จืดจาง...
- อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2503

 • ที่ตั้ง : Uthai Thani, Thailand
 • เว็บไซต์ : http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=435
 • ประกาศโดย : GuideTH Natt
 • อื่นๆ

  7
 • test 1
 • Bangkok, Thailand
 • 7
 • ดอยหลวงเชียงดาว
 • Chiang Mai, Thailand
 • 6
 • วัดเขากง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ชายแดนใต...
 • Narathiwat, Thailand